Dr. Lalə Horuz

Fizioterapevt-reabilitoloq

Təhsili:

 • 1995-2001 - İstanbul Universiteti Çapa Tibb Fakültəsi;
 • 2001-2005 - İstanbul Universiteti "fiziki müalicə və reabilitasiya şöbəsi" ixtisası;
 • 2014-2019 - Anadolu Universiteti, hüquq fakültəsi: "fiziki terapiya mütəxəssisi" adı

Təcrübə:

 • 2005-2006 Çapa Tibb Fakültəsi, Əl Cərrahiyyəsi kafedrası;
 • 2006-2009 İstanbul Haseki xəstəxanası / kardiopulmoner və reanimasiya şöbəsi;
 • 2009-2010 İzmir Ege Universiteti, Onkoloji xəstələrdə reabilitasiya və lenf ödəm terapiyası sertifikat proqramı;
 • 2010-2012 - Ankara Hacettepe Universiteti, Uşaq nevrologiyası xidməti: Serebral iflicli uşaqlarda bobath terapiyası sertifikat proqramı;
 • 2012-2015 - Skolioz və kifozlu xəstələr üçün Schroth terapiya sertifikat proqramı; təlimatçı;
 • 2015-2017 - Ankara Paytaxt Universiteti, “kardioloji reabilitasiya və limfedema” müəllimi;
 • 2017-2022 - Ac-omt osteopatiya əl terapiyası təlim proqramı/osteopat.

Müalicə etdiyi xəstəliklər:

 • Disk yırtığı - bel ağrıları;
 • İnsult sonrası reabilitasiya;
 • Menisküs-ön çarpaz bağ zədələri;
 • Revmatoid artrit-ankilozan spondilit;
 • Artroz;
 • İmpingement sindromu-donmuş çiyin;
 • Serebral iflic-anadangəlmə əzələ xəstəlikləri;
 • Skolioz-kifoz-lordoz;
 • Yastı caynaq-anteversiya;
 • Daban qıvrımı;
 • Yan-medial epikondilit;
 • Diz-hip endoprotezindən sonra reabilitasiya;
 • Sınıqdan sonrakı reabilitasiya;
 • Onkoloji reabilitasiya-limfa ödemi müalicəsi; 
 • Brachiall pleksus;
 • Fibromiyalji.

 

 

Daha çox