Dr. Cəmalə Məmmədova

Uzman uşaq endokrinoloqu

Təhsili:

 • 1999-2005 - Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə İşi və Profilaktika Fakültəsi-Bakalavr
 • 2005-2006 - Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi - İnternatura
 • 2011-2015 - Türkiyə, Ege Universiteti Tibb Fakültəsi: Uzmanlıq təhsili, Uşaq Sağlamlığı və Xəstəlikləri;
 • 2016-2019 - Türkiyə, Ondokuz Mayıs Universiteti: Üst İxtisas təhsili, Uşaq Endokrinologiyası.

Təcrübə:

 • 2019-2022 - Türkiyə,  "Altınbaş Universitesi Medical Park Hastanesi": Həkim-endokrinoloq;
 • 2022 - Almanya, "Helius Klinikum Krefeld" klinikası, Endokrinologiya şöbəsi: Həkim hospitant;
 • 2022-dən bəri: Azərbaycan, Liv Bona Dea Hospital: Həkim Endokrinoloq;
 • 2023 - Almanya, "Klinikum Fulda" klinikası: Pediatriya şöbəsi: Həkim hospitant.

Müalicə etdiyi xəstəliklər:

 • Böyümənin ləngiməsi (kilo azlığı);
 • Qısa boy (böyümə hormonu çatışmazlığı);
 • Erkən yeniyetməlik;
 • Gecikmiş yetkinlik;
 • Şəkərli Diabet;
 • Hipoqlikemiya (aşağı qan şəkəri);
 • Piylənmə (Obezite);
 • Zob və qalxanabənzər vəz xəstəlikləri (Hipotireoz-Hipertireoz);
 • Cinsi inkişaf pozğunluqları (qeyri-müəyyən cinsiyyət);
 • Adrenal bezlərin xəstəlikləri;
 • Menstrual pozğunluqlar;
 • Həddindən artıq kıllanma (Hirsutizim);
 • Hipofiz vəzi xəstəlikləri;
 • Su-mineral balansının pozulması (Hiponatremi-Hioernatremi);
 • D vitamini ilə əlaqəli xəstəliklər (Raxitlik);
 • Kalsium və fosfor mübadiləsinin pozulması.

Elmi məqalələr:

 •     Classical 3β-hydroxysteroid Dehydrogenase 2 Deficiency: Lessons from 31 Pediatric Cases. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(3): dgaa022. doi: 10.1210/clinem/dgaa022.
 •      Evaluation of children with type 1 diabetes mellitus in terms of overweight/obesity in tertiary care hospital. J Pediatr Endocrinol Metab. 2021 Jun 23;34(8):995-1000. doi: 10.1515/jpem-2021-0268. PMID: 34162026.
 •      Nephrogenic Syndrome of Inappropriate Antidiuresis Mimicking Hyporeninemic Hypoaldosteronism: Case Report of Two Infants. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2021 Oct 14. doi: 10.4274/jcrpe.galenos.2021.2021.0191. Epub ahead of print. PMID: 34645113.
 •      NHLH2 variants cause idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and obesity in humans. Hum Gent.2022 Feb;141(2):295-304. doi: 10.1007/s00439-021-02422-9. Epub 2022 Jan 23.
 •      Catch-up Growth and Discontinuation of Fludrocortisone Treatment in Aldosterone Synthase Deficiency. J Clin Endocrinol Metab.2022 Jan 1;107(1):e106-e117. doi: 10.1210/clinem/dgab619.
 •      Genetic testing can change diagnosis and treatment in children with congenital hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2023 Mar 1;ETJ-22-0212. doi: 10.1530/ETJ-22-0212. 
 •       POU6F2 mutation identified in humans with pubertal failure shifts isoform formation and 2 alters GnRH transcriptexpression.Pediatric Endocrinology Volume 14 - 2023 | doi: 10.3389/fendo.2023.1203542

Araşdırma:

 • “Sağlıklı yenidoğanlarda yaşamın ilk saati içinde ardışık perfüzyon indeksi ölçümlerinin normal değerleri ve postnatal yaşama adaptasyonda rolü”.

Kitab fəsilləri:

 • Tiroid Fonksiyon Testleri " Çocuklarda ve ergenlerde tiroid hastalıkları", 39-49 pp., Oriyent Yayınları. Ankara, 2018.
 • Glukoz Metabolizması, Hipogliseminin Tanımı, Etkileri ve Sınıflandırması. "Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet. İstanbul Tıp Kitabevleri" 2021:1582-1595
 • Aromataz Enzim Eksikliği. " Çocuk ve Ergenlerde Gonad Hastalıkları".  Orient Yayınları :1Aralık 2019
 • Thyroid  Functıon Tests. " Thyroid Diseases in Children and Adolecents "Orient Publications.Certificate Number:17590.Print:2023

Mükafatlar:

 • XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Çevrimiçi Kongresi, Sözel Bildiri Klinik Çalışma İkincilik Ödülü, 2020: “Konjen­ital Hi­pot­ro­d­zmde Yeni­ Nesi­l D­izi­leme i­le Hedeflenm­iş Gen Mutasyon Taraması” çalışması.

İştirak etdiyi kurslar:

 • Pratik Uygulamaları Alerji Kursu.23 May 2013, İzmir, Türkiyə.
 • Ege Üniversitesi 2.Simule Uygulamalı Yenidoğan İnvaziv Girişimler Kursu. 20-21 sentyabr 2014, İzmir, Türkiye.
 • Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen  Neonatal Resüsitasyon  Kursu. 19-23 yanvar, İzmir, Türkiyə;
 • Genetikte Temel Kavramlar Kursu.24 fevral 2016, İzmir, Türkiyə;
 • III.Pediatrik Endokrinolojiye Giriş Kursu.26-27 aprel 2017,Antalya,Türkiyə;
 • III.Pediatrik Endokrinoloji İleri  Kursu. 7-10 dekabr 2017 ,Antlaya ,Türkiyə;
 • Azərbaycan-Türkiyə Pediatrik Endokrinoloji Kursu. 2-3 Mart 2018, Bakı, Azərbaycan;
 • XVII.Diyabet Ekibi Kursu.18-19 aprel 2018, Antalya, Türkiyə;
 • Olgular Eşiliğinde Endokrin Hastalıklarda Genetik Tanı Kursu. 7-9 Mart 2019 İzmir, Türkiyə;
 • XVIII.Diyabet Ekibi Kursu, 17-18 aprel 2019,Antalya, Türkiyə;
 • 2.Diyabet Tedavisi İleri Teknoloji Kursu.3-4 May 2019, İzmir, Türkiyə;
 • 8.Temel Endokrinoloji kursu: 4-10 noyabr 2019, İzmir, Türkiyə;
 • ESPE, Winter School:24 fevral-2 mart 2023 ,Belgrad, Sırbistan;
 • Pediatrik Endokrinoloji  İleri  Kursu: 17-19 Mart 2023 , Ankara , Türkiyə;
 • ESPE Caucasus and Central Asia School: 4 aprel-7 Mart 2024, Səmərqənd,Özbəkistan.

 

 

Daha çox