Dr.Orxan Fərzəliyev

Uşaq cərrahı

Təhsili:

 • 2009 – 2015 - Azərbaycan Tibb Universiteti: Bakalavr - Müalicə işi fakültəsi;
 • 2017 – 2022 - Hacettepe Universiteti: Tibb fakültəsi - Uşaq cərrahiyyəsi .

Nəşr edilmiş məqalələr:

 • “Çocuklarda Brankiyal Yarık Anomalileri”;
 • “Clinical Features and Outcome of Gallbladder Polyps ın Chıldren”.

Elmi iş

 • “İnfantil Hipertrofik pilor stenozu olgularının uzun dönem takip sonuçları”.

İcra etdiyi əməliyyatlar:

 • Yenidoğulmuş və körpələrin anadangəlmə cərrahi xəstəlikləri;
 • Kəskin qarın;
 • Qaraciyər ve öd yollarının cərrahiyyəsi;
 • Uşaqlarda endokrin cərrahiyyəsi;
 • Laparoskopik və torakoskopik cərrahi əməliyyatlar;
 • Endoskopiya ve bronxoskopiya;
 • Uşaqlarda uroloji cərrahi xəstəliklər.

İştirak etdiyi kurs və konqreslər:

 • 2017 - “Çocuklarda Rijid Bronkoskopi Kursu”;
 • 2018 - “36. Çocuk Cerrahisi Ulusal kongresi”: “Çocuklarda brankial yarık anomalileri / Branchial cleft anomalies in children”;
 • 2018 – “22. European Pediatric Surgeons’ Association”: “Clinical Features and Outcome of Gallbladder Polyps in Children;
 • 2021 – “36. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanım Kongresi”: “Yapışık ikizlerde lokal yara yeri bakımı için Vakum Aracılı Kapama yönteminin uygulanması” – Məruzəçi;
 • 2022 – “Wilms Tümörü Kursu”.
Daha çox