Nevrologiya

Nevrologiya - tibbin mərkəzi və periferik sinir sistemi xəstəliklərinin diaqnostika, müalicə və profilaktikası ilə məşğul olan sahəsidir.

Bu sahə tibbin digər sahələri-  neyrocərrahiyyə, oftalmologiya, otorinolarinqologiya, endokrinologiya, psixiatriya və s. bölmələrlə birbaşa əlaqəlidir.

Ümumiyyətlə, orqanizmdə gedən istənilən patoloji dəyişikliklər sinir sistemini müəyyən dərəcədə zədələyir. Həkim-nevroloqun əsas vəzifəsi sinir sisteminin birincili və ya ikincili zədələnməsini aşkar etməkdir.

Diaqnozun təyin edilməsi məqsədi ilə aşağıda qeyd olunan müayinə metodları tətbiq edilir:

Nevroloji statusun dəyərləndirilməsi

Laborator müayinələr - qanın ümumi və biyokimyəvi analizləri, beyin onurğa beyni mayesinin alınması

İnstrumental müayinələr:

 • Kompüter tomoqrafiya
 • Maqnit rezonans tomoqrafiya
 • Angioqrafiya(mr+kt anjio)
 • Doppler ultrasonoqrafik müayinə
 • Elektroensefaloqrafiya
 • Elektromioqrafiya   

Nevrologiya şöbəsində müalicə olunan xəstəliklər:

 • Serebrovaskulyar xəstəliklər (tranzitor işemik həmlə, işemik və hemorragik insult, vertebrobazilyar çatışmazlıq və s.)
 • Mərkəzi sinir sisteminin demielinizasiya xəstəlikləri
 • Hərəkət pozğunluqları (Parkinson, distoniya, tik, essensial tremor, narahat ayaq sindromu, diskinezlər və s.)
 • Degenerativ xəstəliklər (Alzheimer, Pik, Vilson, vaskulyar mənşəli demensiyalar)
 • Periferik sinir sistemi xəstəlikləri (radikulopatiya, polineyropatiya, miopatiya və s.)
 • Baş ağrıları
 • Epilepsiya
 • Başgicəllənmə
 • Yuxu pozğunluqları

Foto qalereya

Məlumat tapılmadı .

Video

Məlumat tapılmadı .