Laboratoriya

Laboratoriya şöbəsi

Yeni Klinikanın Tibbi Biokimya və Mikrobioloji laboratoriyası müasir tibbin bütün tələblərinə cavab verən, tam avtomat qapalı sistem analizatorlarla təchiz olunub.

Tibbi Biokimya və Mikrobioloji laboratoriyasında aparılan müayinələr:

Qanın ümumi analizi
“Sysmex XN-1000” cihazında işlənərək 27 parametr üzrə nəticə verilir

Biokimyəvi  analizlər
Tam avtomat “Cobas 311” cihazı ilə aparılaraq cavablar “İTS LİST” sisteminə avtomatik ötürülür.

 • Qələvi fosfataza (alkali fosfataz);
 • ALT Alanin aminotransferaza (SGPT);
 • AST Aspartat aminotransferaza (SGOT);
 • Albumin; 
 • Amilaza (qan);
 • BUN Qalıq azot;
 • Bilirubin (düz və ya birləşmiş);
 • Bilirubin (qeyri düz və ya sərbəst);
 • Bilirubin (total);
 • CRP (C reaktiv protein);
 • D-dimer;
 • Dəmir (Fe);
 • Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Sərbəst);
 • Dəmir birləşmə qabiliyyəti (Total);
 • Fosfor P (qan);
 • HDL-xolesterol;
 • Kalium K (qan);
 • Kalsium Ca (qan);
 • Kalsium, ionlaşdırma;
 • Kreatin (qan);
 • LDH (laktat dehidrogenaz);
 • LDL-xolesterol;
 • Magnezium Mg (qan);
 • Natrium Na (qan);
 • Pankreatik amilaz (qanda);
 • Protein Total (qanda);
 • QQT Qamma qlutamil transferaza;
 • Qlükoza (spot sidikdə);
 • Qlükoza Toxluq;
 • Qlükoza qanda (aclıq);
 • Qlükoza qanda (qida qəbulundan 2 saat sonra);
 • Revmatoid faktor (RF, kəmiyyətcə);
 • Sidik cövhəri (qan) UREA;
 • Sidik turşusu (urik asit, qan);
 • Trigliserit;
 • VLDL xolesterol;
 • Xolesterol Total;

Klinik analizlər

 • Nəcisin ümumi analizi;
 • Sidiyin ümumi analizi;
 • Nəcisdə gizli qanın təyini (immunokimyəvi metod);
 • Perianal sıyrıntı;
 • Demodeks;
 • Scabies;
 • Koaquloqramma analizi
 • Protombin zamanı (PT);
 • İNR;    
 • Fibrinogen;    
 • Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı (APTT);    

Ekspres Testlər

 • Anti –HCV (Hepatit C);
 • HbsAg (Hepatit B);
 • SYPHİLİS;
 • HİV (İnsanın İmmun Çatışmazlıgı Virusu);

PCR Analizi

“Cobas® 6800” cihazı vasitəsilə COVID-19 virusunu yüksək keyfiyyətli, tam avtomatlaşdırılmış qapalı sistemdə aşkarlamaq mümkündür. 

Bu testdən SARS-CoV-2 virusu şübhəsi olan xəstələrdə ağır tənəffüs çətinliyinə, ağırlaşmalara və potensial ölümə səbəb ola biləcək  xəstəliyin inkişaf riskini qiymətləndirmək üçün istifadə edilir. 

Belə ki, burun-udlaqdan alınmış yaxma nümunələri FDA – Fövqəladə İstifadə Səlahiyyəti (EUA) altında tam avtomatlaşdırılmış “Cobas® 6800” sistemində işləmə alınaraq qısa zaman ərzində cavablandırılır. 

Məlumat üçün bildirək ki, “Cobas® SARS-CoV-2” analizi tək bir nümunədə həm spesifik  “SARS-CoV-2”, həm də “SARS-CoV-2”-yə  daxil olan “Pan-Sarbecovirus” ailəsini təyin edən tək yuvacıqlı iki hədəfli analizdir. 

Proses zamanı nəticələrin interpritasiyası cihaz tərəfindən avtomatik şəkildə pozitiv və ya neqativ olaraq cihazın monitoruna ötürülür. 

Qapalı avtomatlaşdırılmış sistem olduğu üçün həm personal tərəfindən yarana bilən əl xətası, həm də analiz zamanı mümkün olan çirklənmə və yoluxma riski aradan qalxmış olur. 

Təxminən üç saat ərzində 94 nəticə və  gün ərzində orta hesabla 376 nümunə işləmək tutumuna malik olan cihazın həssaslığı olduqca yüksəkdir. 

Məhz bu səbəbdən cihaz nümunədə mövcud olan az sayda virusu təyin etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda yalnız “Yeni klinika” tibb müəssisəsində istifadə olunan “Cobas® 6800”  sistemində nəinki “SARS-CoV-2” virusunu, həmçinin hepatit viruslarının, qrip və bir sıra başqa virusları da təyin etmək mümkündür.

Həkimlərimiz

Məlumat tapılmadı .

Foto qalereya

Məlumat tapılmadı .

Video

Məlumat tapılmadı .