Nizamnamə

"Yeni Klinika" Publik Hüquqi Şəxsin Nizamnaməsi