Dr. Səbinə Fərzəliyeva

Terapevt

Təhsili:​

 • 2009–2015 - Azərbaycan Tibb Universiteti: Bakalavr: Pediatriya fakültəsi;
 • 2017–2022 - Hacettepe Universiteti: Tibb fakültəsi - Rezidentura – Daxili xəstəliklər.

Nəşr edilmiş məqalə:

 • ‘’A Case of Visceral Leishmaniasis Presenting with Fever of Unknown Cause from a Low Endemic Region of Turkey‘’.

Elmi iş:

 • “Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalarında Karaciğer Hastalığının Evresi ile Serum Dallı Zincirli Amino Asitler ve Fruktoz Arasındakı İlişkinin Değerlendirilmesi”.

Müalicə etdiyi xəstəliklər:

 • Vitamin çatışmazlıqları;
 • Anemiyalar (qan azlığı);
 • Şəkərli diabet;
 • Tiroid xəstəlikləri;
 • Revmatoloji xəstəliklər;
 • Tənəffüs sistemi xəstəlikləri;
 • Qaraciyər xəstəlikləri və s.


İştirak etdiyi kurs və konqreslər:

 • 2019 – “21st National Hypertension and Kidney Diseases Congress”;
 • 2020 – “8th Hepatology School”;
 • 2020 – “13th Anatolian Rheumatology Days”;
 • 2021 – “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect 2021”;
 • 2022 – “AASLD-TASL Digital Hepatology Connect 2022 (oral presentation)”;
 • 2022 – “18.Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi”;
 • “NAFLD Hastalarında FIB-4 Skoru ve MR Elastografi Korelasyonu ( sözel sunum)”;
 • “NAFLD Hasta Spektrumunda Diyetle Alınan Fruktoz ve Dallı Zincirli Amino Asitlerin Serum Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi (sözel sunum)”;
 • ”NAFLD Patogenezinde Serum Dallı Zincirli Amino Asitler ve Fruktozun Rolünün Değerlendirilmesi (sözel sunum )”.
Daha çox